Архив метки: осциллограф

Суміщені ціфроврові осцилографи.

огцилограф(ScopeMeter), Осциллограф — пристрій для вивчення і вимірювання амплітудних і тимчасовихх характеристик електричного сигналу, що подається на його введення, або конкретно на екрані, або записуваного на фотострічці, або будь-якому іншому джерелі. Зараз імпортні компанії виробляють мініатюрне поєднані приладів, поєднують цифровий …

Совмещенные цифровроые осциллографы.

( ScopeMeter), Осцилло́граф — устройство для изучения и измерения амплитудных и временны́х характеристик электрического сигнала, подаваемого на его ввод, или конкретно на экране, или записываемого на фотоленте, или любом другом источнике.

Сейчас импортные компании производят миниатюрное сочетанные приборов, совмещающие …